93
93

برد آموزشی تراشه H3 شرکت AllWinner (شماتیک و PCB)


وضعیت : : قابل فروش:

توضیحات کوتاه:

فایل شماتیک و PCB برد آموزشی تراشه H3 شرکت AllWinner

۱۶۰,۰۰۰ تومان