86
%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-nxp-lpc1768-cortex-m3-revd-1
%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-nxp-lpc1768-cortex-m3-revd-2
%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-nxp-lpc1768-cortex-m3-revd-3
86
%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-nxp-lpc1768-cortex-m3-revd-1
%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-nxp-lpc1768-cortex-m3-revd-2
%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-nxp-lpc1768-cortex-m3-revd-3

برد آموزشی حرفه ای NXP LPC1768 Cortex-M3 Rev.D


وضعیت : : تماس بگیرید

توضیحات کوتاه:

برد آموزشی حرفه ای میکرکنترلر LPC1768 از خانواده Cortex-M3 به همراه LCD رنگی 3.2 اینچی بدون نیاز به پرگرامر با قابلیت راه اندازی و آموزش تمامی قسمت های میکروکنترلر و انواع تجهیزات پرمصرف

برچسب: .