79
79

برد آموزشی NanoPi M1


وضعیت : : تماس بگیرید

توضیحات کوتاه:

۹۹,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

برچسب: , , .

توضیحات محصول

GPIO Pin Spec

Pin# Name Pin# Name
۱ SYS_3.3V ۲ VDD_5V
۳ I2C0_SDA ۴ VDD_5V
۵ I2C0_SCL ۶ GND
۷ GPIOG11 ۸ UART1_TX/GPIOG6
۹ GND ۱۰ UART1_RX/GPIOG7
۱۱ UART2_TX/GPIOA0 ۱۲ PWM1/GPIOA6
۱۳ UART2_RTS/GPIOA2 ۱۴ GND
۱۵ UART2_CTS/GPIOA3 ۱۶ UART1_RTS/GPIOG8
۱۷ SYS_3.3V ۱۸ UART1_CTS/GPIOG9
۱۹ SPI0_MOSI/GPIOC0 ۲۰ GND
۲۱ SIP0_MISO/GPIOC1 ۲۲ UART2_RX/GPIOA1
۲۳ SPI0_CLK/GPIOC29 ۲۴ SPI0_CS/GPIOC3
۲۵ GND ۲۶ SPDIF-OUT/GPIOA17
۲۷ I2C1_SDA/GPIOA19 ۲۸ I2C1_SCL/GPIOA18
۲۹ GPIOA20 ۳۰ GND
۳۱ GGPIOA21 ۳۲ GPIOA7
۳۳ GPIOA8 ۳۴ GND
۳۵ UART3_CTS/SPI1_MISO/GPIOA16 ۳۶ UART3_TX/SPI1_CS/GPIOA13
۳۷ GPIOA9 ۳۸ UART3_RTS/SPI1_MOSI/GPIOA15
۳۹ GND ۴۰ UART3_RX/SPI1_CLK/GPIOA14

DVP Camera IF Pin Spec

Pin# Name Description
۱, ۲ SYS_3.3V ۳٫۳V power output, to camera modules
۷,۹,۱۳,۱۵,۲۴ GND Gound, 0V
۳ I2C2_SCL I2C Clock Signal
۴ I2C2_SDA I2C Data Signal
۵ GPIOE15 Regular GPIO, control signals output to camera modules
۶ GPIOE14 Regular GPIO, control signals output to camera modules
۸ MCLK Clock signals output to camera modules
۱۰ NC Not Connected
۱۱ VSYNC vertical synchronization to CPU from camera modules
۱۲ HREF/HSYNC HREF/HSYNC signal to CPU from camera modules
۱۴ PCLK PCLK signal to CPU from camera modules
۱۶-۲۳ Data bit7-0 data signals

Related Blog Posts


NanoPi M1 Allwinner H3 Development Board with HDMI, CVBS, Ethernet and 3 USB Ports Sells for $11

Related Resources


WIKI:NanoPi_M1
Schematic:NanoPi-M1-1603-Schematic.pdf
Dimensional Diagram:pcb file in dxf

نقد و بررسی

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما اولین نفری باشید که در باره این محصول نظری ارسال میکنید “برد آموزشی NanoPi M1”

Protected by WP Anti Spam