banner-img1
banner-img2
banner-imgdsds3
بردهای آموزشی ARM
content-home3
بردهای آموزشی FPGA
content-home1
content-home2
بردهای آموزشی Embedded
شماتیک و PCB
بردهای آموزشی Raspberry Pi
حراج!
2424
Quick View
0 Review(s)

رسپبری پای ۳ Raspberry pi 3 model B

۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان
بردهای آموزشی و تجهیزات رباتیک
کتاب های آموزشی